Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usług, którzy są przedsiębiorcami. Poniższy wyciag z regulaminu dotyczy tylko KONSUMENTÓW w rozumieniu Art.22 (1) kodeksu cywilnego (Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

Wyciąg wybranych treści z regulaminu sklepu:

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
- osobiście pod adresem: ul. Aleksandrowska 127, 91-205 Łódź
- pisemnie na adres: ul. Aleksandrowska, 91-205 Łódź
- telefonicznie pod numerem telefonu: (+48 42) 611 28 22
- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@siadamy.pl

[...]

8.7.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść konsument:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

[...]

Pełna treść regulaminu dostępna w zakładce Regulamin.

Pobierz wzór odstąpienia od umowy.desi fuck
fuck xnxx
xxx videos
hdxnxx
indiantube
desi porn
porn fuck
porn fuck
xnxx 4k
xvideos xxx
clips xxx